Αναζήτηση
  • Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος

Ο Νίτσε, ο Μπρους Λι και η καριέρα σου

Η ομιλία μου στους νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


17 προβολές

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon