Αναζήτηση
  • Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος

Δημιουργία και Διαχείριση ΟμάδαςΗ παρουσίαση στο 2o Mindspace MeetUp Thessaloniki22 προβολές

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon