Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Στέλεχος Λογιστηρίου - Κοστολόγηση & Αποθήκη
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη |
Κωδικός Θέσης: WHC-0920

 

Γενικά για τη θέση​

 

​Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική επιχείρηση, με μεγάλο εύρος κινήσεων αποθήκης και εισαγωγών. Αναζητά ένα στέλεχος λογιστηρίου, που θα ενταχθεί στην Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας.  

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες

 

 • Καταχωρήσεις και κοστολόγηση εισαγωγών

 • Έκδοση τιμολογίων

 • Συμφωνίες φυσικών και λογιστικών αποθεμάτων

 • Συμφωνίες πιστωτών - προμηθευτών

 • Καταχωρήσεις δαπανών και λοιπών στοιχείων 

 

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψήφιου

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο 

 • Εμπειρία στη χρήση ERP 

 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια
 • Γνώση διαδικασιών κοστολόγησης
 • Επιθυμητή γνώση συστημάτων ISO
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία παρέχει

 • ​Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με όλα τα σύγχρονα εργαλεία εργασίας

 

Σημαντικό: Πριν την αποστολή του βιογραφικού σας, βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε την εξειδικευμένη εμπειρία που ζητείται 

 

 Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά και σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.  Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon