Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Στέλεχος Λογιστηρίου - Κοστολόγηση & Αποθήκη
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη |
Κωδικός Θέσης: WHC-0920

 

Γενικά για τη θέση​

 

​Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική επιχείρηση, με μεγάλο εύρος κινήσεων αποθήκης και εισαγωγών. Αναζητά ένα στέλεχος λογιστηρίου, που θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με καταχωρήσεις και κοστολόγηση εισαγωγών, έκδοση τιμολογίων, καθώς και με συμφωνίες φυσικών και λογιστικών αποθεμάτων.

 

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψήφιου

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο 

 • Εμπειρία στη χρήση ERP 

 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια
 • Γνώση διαδικασιών κοστολόγησης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία παρέχει

 • ​Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με όλα τα σύγχρονα εργαλεία εργασίας

 

Σημαντικό: Πριν την αποστολή του βιογραφικού σας, βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε την εξειδικευμένη εμπειρία που ζητείται 

 

 Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά και σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.  Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon