Για λογαριασμό πελάτη μας, εταιρείας εγκατάστασης και υποστήριξης βιομηχανικών εκτυπωτών, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Τεχνικός Βιομηχανικού Εξοπλισμού
Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη |
Κωδικός Θέσης: TEC-0819

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εμπορεύεται, εγκαθιστά και υποστηρίζει επαγγελματικούς εκτυπωτές για βιομηχανική χρήση και στα πλαίσια της ανάπτυξης της αναζητά έναν τεχνικό που θα ενταχθεί στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμού ή αντίστοιχης σχολής

 • Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε παρόμοια θέση

 • Καλή γνώση Αγγλικών

 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office - Internet)

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης ομάδας

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 • Δίπλωμα οδήγησης

 • Διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια (4-5 ημέρες τον μήνα, για εργασία στις εγκαταστάσεις πελατών)

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα - Παρασκευή)

 • Παρέχεται εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση

 • Η εταιρεία παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο για τα επαγγελματικά ταξίδια εντός και εκτός Θεσσαλονίκης

 • Οι μηνιαίες μικτές αποδοχές ξεκινούν από 850 Ευρώ και μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με την εμπειρία του υποψήφιου

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά, σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2019 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon