Για λογαριασμό της πολυεθνικής εταιρείας Smurfit Kappa Hellas, αναζητούμε

Γραμματέα Εργοστασίου
Με έδρα την τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς (Σταυροχώρι)| Κωδικός Θέσης: SEC-0919

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική βιομηχανία κατασκευής χάρτινων συσκευασιών, με εκτεταμένο δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και ηγετική θέση στην αγορά. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, αναζητά υπάλληλο που θα στελεχώσει τη γραμματεία του εργοστασίου, καλύπτοντας ένα εύρος διοικητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων, συνεργαζόμενο με όλα τα τμήματα και τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου

 • Εμπειρία σε θέση γραμματείας, ιδανικά σε βιομηχανία

 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

 • Άριστη γνώση Αγγλικών - επιθυμητή άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης

 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση

Λοιπές Πληροφορίες

 • Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με την εμπειρία και τις δεξιότητες του υποψηφίου

 • Η εντοπιότητα (μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης

 

Αποστολή βιογραφικού: 

cv.sec@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon