Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στο χώρο των βιομηχανικών α΄ υλών, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση για το γραφείο της Αθήνας:

 

Sales Executive (Β2Β Sales)
 

Με έδρα την Αθήνα (στάση μετρό Κατεχάκη) | Κωδικός Θέσης: SEA- 0519

 

 Γνώσεις, εκπαίδευση και δεξιότητες

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις Business to Business, ιδανικά σε βιομηχανικά προϊόντα

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Microsoft Office

 • Πτυχίο οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καθημερινή επικοινωνία  με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεων στις περιοχές της Αττικής 

 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες​​

 • Υποστήριξη εταιρικών πελατών σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις παραγγελίες τους, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρείας

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας

 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού

 • Τήρηση σχετικών αρχείων και παροχή αναφορών στη διοίκηση

 

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Εξωστρεφής προσωπικότητα, με δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή)

 • Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις εκτός Αθήνας

 • Παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη

 • Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθό και bonus επίτευξης στόχων), ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 

 

Αποστολή βιογραφικού (ιδανικά σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon