Για λογαριασμό πελάτη μας, εταιρείας εγκατάστασης και υποστήριξης βιομηχανικών εκτυπωτών, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Πωλητής Βιομηχανικού Εξοπλισμού (Πωλήσεις Β2Β)
Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη |
Κωδικός Θέσης: SAL-0819

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εμπορεύεται, εγκαθιστά και υποστηρίζει επαγγελματικούς εκτυπωτές για βιομηχανική χρήση και στα πλαίσια της ανάπτυξης της αναζητά έναν πωλητή που θα ενταχθεί στην ομάδα πωλήσεων και θα ασχολείται με την ανάπτυξη και διατήρηση πωλήσεων στην Βόρεια Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 • Επαγγελματισμός και πελατοκεντρική προσέγγιση

 • Σπουδές οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης

 • Εμπειρία σε πωλήσεις B2B, ιδανικά σε τεχνικό προϊόν

 • Δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια (4-5 ημέρες εκτός Θεσσαλονίκης ανά μήνα)

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Παρέχεται εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση

 • Η εταιρεία παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο για τα επαγγελματικά ταξίδια εντός και εκτός Θεσσαλονίκης

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με την εμπειρία του υποψηφίου και bonus πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά, σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2019 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon