Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Υπεύθυνος Πωλήσεων Εξωτερικού 

Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: SAL-0820

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι βιομηχανική επιχείρηση στο χώρο του αγροτικού εξοπλισμού που επιθυμεί να μεγαλώσει την ομάδα πωλήσεων της.  Ψάχνουμε για ένα δυναμικό και φιλόδοξο επαγγελματία που θα ασχοληθεί με πελάτες Β2Β στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη - ενδεχομένως και κάποιους στη Β. Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία σε διεθνείς πωλήσεις, ιδανικά σε αντικείμενο του αγροτικού τομέα

 • Δυναμικός και εξωστρεφής χαρακτήρας, με πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες

 • Πολύ καλές οργανωτικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες

 • Δυνατότητα και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Σπουδές, οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης - Πτυχίο Γεωπονίας ή αντίστοιχο θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - γνώση Βαλκανικών γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 • Διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια – περίπου 4 με 5 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη νέων πελατών κσι δικτύων διανομής στην περιοχή ευθύνης

 • Συνεργασία με χονδρεμπόρους, αγροτικούς συνεταιρισμούς και Key Accounts

 • Συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις

Λοιπές Πληροφορίες

 • Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός και bonus επίτευξης στόχων), εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop

 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, σε ένα δυναμικό περιβάλλον με δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά, ιδανικά σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon