Για λογαριασμό πελάτη μας, επώνυμης εταιρείας τροφίμων, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

Με έδρα την ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς | Κωδικός Θέσης: QCS-0919

 

Γενικά για τη θέση

Ο πελάτης μας είναι βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδας και ισχυρό εξωστρεφή προσανατολισμό. Η θέση αφορά σε ένα στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση των συστημάτων και των προτύπων διασφάλισης ποιότητας, συνεργαζόμενοι τόσο με συναδέλφους, όσο και με εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες.

Κύριες Αρμοδιότητες
 

▪ Διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των εργαστηρίων του ποιοτικού ελέγχου
▪ Ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας
▪ Διασφάλιση και τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων
▪ Επιτήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών για κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας

 

Καθήκοντα

 

 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός, εφαρμογή, επισκόπηση και επιθεωρήσεις για πρότυπα, συστήματα και πιστοποιήσεις (ενδεικτικά, ISO 22000, BRC, IFS,   HACCP, Organic,Kosher, Halal, FDA)▪

 • Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές: αλληλογραφία, προδιαγραφές, αξιολογήσεις - εγκρίσεις, επιθεωρήσεις, διαχείριση προβλημάτων

 • Διαχείριση σχέσεων με πελάτες: αλληλογραφία, προδιαγραφές, ερωτηματολόγια, συναντήσεις, επίλυση προβλημάτων, επιθεωρήσεις

 • Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Διαχείριση Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου (επίβλεψη προσωπικού, διαχείριση απόδοσης, εκπαίδευση προσωπικού)

 • Ενεργή συμμετοχή σε βελτιστοποιήσεις διεργασιών και παραγωγής, στατιστική ανάλυση παραπόνων, καινούργιες τεχνολογίες

 • Παρακολούθηση της σχετικής Ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας

 • Ανάπτυξη οργανοληπτικών προδιαγραφών προϊόντων, εσωτερικές γευστικές δοκιμές, καινούργια πρότυπα, έλεγχοι αυθεντικότητας, χαρτογράφηση δικτύου προμηθειών, αξιολογήσεις κινδύνων

 • Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί στα πλαίσια της θέσης (π.χ. ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για έλεγχο πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων)

Προσόντα

 

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένη βιομηχανία τροφίμων, ιδανικά σε περιβάλλον με τακτικές επιθεωρήσεις από πελάτες και φορείς πιστοποίησης εσωτερικού και εξωτερικού

 • Πτυχίο Χημικού / Χημικού Μηχανικού / Τεχνολόγου Τροφίμων / Γεωπόνου (με ειδικότητα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων)

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 • Ικανότητα χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Microsoft Office)

 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου

 • Δυναμική και δραστήρια προσωπικότητα

 

Συνθήκες Εργασίας και παροχές

 • Οι μηνιαίες μικτές αποδοχές κυμαίνονται από 1.300 έως 1.800 Ευρώ

 • Λόγω της συνεχούς λειτουργίας του εργοστασίου, θα υπάρχει ανάγκη περιστασιακής, ολιγόωρης απασχόλησης για κάποια Σάββατα τον μήνα

 • Η εντοπιότητα (μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφέρει οικονομική στήριξη για όσους υποψήφιους επιθυμούν να μετακομίσουν μόνιμα στο Κιλκίς

 

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά, σε μορφή PDF), αναφέροντας τον κωδικό QCS-0919: 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon