Για λογαριασμό της πολυεθνικής εταιρείας Smurfit Kappa Hellas, αναζητούμε

Εργάτες Παραγωγής

Με έδρα την τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς (Σταυροχώρι)| Κωδικός Θέσης: PRO-0519

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική βιομηχανία κατασκευής χάρτινων συσκευασιών, με εκτεταμένο δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και ηγετική θέση στην αγορά.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, αναζητά προσωπικό παραγωγής για τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς στο Σταυροχώρι.

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου

  • Eμπειρία σε θέση παραγωγής σε οργανωμένη παραγωγική μονάδα (η εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

  • Εργατικότητα, συνέπεια και εστίαση στην ποιοτική εργασία

  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Λοιπές Πληροφορίες

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές

  • Ωράριο: Τρεις κυλιόμενες βάρδιες

  • Δυνατότητα μεταφοράς με εταιρικό λεωφορείο από και προς τη Θεσσαλονίκη

 

Αποστολή βιογραφικού: 

mop.cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon