Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Project Manager
Με έδρα την Κασσάνδρα Χαλκιδικής |
Κωδικός Θέσης: PMC-0820

 

Γενικά για τη θέση

Ο πελάτης μας είναι τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή.  Αναζητά έναν Project Manager που θα συντονίζει τα συνεργεία και θα βρίσκεται σε επαφή με τους τοπικούς φορείς για τη διασφάλιση της εύρυθμης πορείας του έργου.  Πρόκειται για μία θέση που θα λειτουργεί με σημαντικό βαθμό αυτονομίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα την υποστήριξη από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση και επίβλεψη τεχνικών συνεργείων

 • Επίλυση τεχνικών ζητημάτων και οργάνωση εργασιών

 • Διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων

 • Επίβλεψη υδραυλικών εγκαταστάσεων

 • Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό

 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και αναφορών τόσο στην εταιρεία, όσο και στον πελάτη

 

Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου

 • Απόφοιτος Πολυτεχνικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης (ιδανικά, πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού)

 • Σχετική εμπειρία σε παρόμοια έργα ή / και στο Project Management γενικότερα

 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS-Office και AutoCAD

 • Η εμπειρία σε υδραυλικά έργα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Συνθήκες Εργασίας​ & Παροχές

 • Το έργο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του 2021, με προοπτικές παράτασής του

 • Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαμένει στην Χαλκιδική κατά τη διάρκεια του έργου (η εταιρεία καλύπτει έξοδα ενοικίου και μετακίνησης)

 • Ενδεχομένως να χρειαστεί περιστασιακή απασχόληση τα Σαββατοκύριακα

 • Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με το προφίλ του υποψηφίου καθώς και εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά, σε μορφή PDF): 

cv.pm@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon