Αναζήτηση

Που πας με αυτή τη φωτογραφία στο βιογραφικό σου παιδί μου;

Αυτές τις περίεργες εποχές, όταν ανακοινώνεται μία θέση, οι εταιρείες παίρνουν πολλά βιογραφικά. Αυτό είναι λογικό, καθώς οι θέσεις είναι λίγες και οι υποψήφιοι πολλοί. Αυτό που δεν είναι λογικό ωστόσο - αν και είναι πλέον συνηθισμένο - είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων βάζει τρικλοποδιά στον εαυτό του και στερεί την πιθανότητα μίας συνέντευξης. Έχω αναφερθεί κι άλλες φορές σε διάφορα λάθη που κάνουν οι υποψήφιοι, αλλά αυτή τη φορά θα εστιάσω στην περίφημη φωτογραφία. Για κάποιο περίεργο λόγο, πολλοί νομίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να επισυνάψουν τη φωτογραφία στο βιογραφικό τους. Η φωτογραφία όμως κάποιου δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητά του να κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon