Για λογαριασμό πελάτη μας, εμπορικής επιχείρησης με μεγάλο όγκο εισαγωγών,

επιθυμούμε να καλύψουμε τηΓια λογαριασμό πελάτη μας, ελληνικής επιχείρησης με σημαντική διεθνή δραστηριότητα, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Υπάλληλος Γραφείου
 

Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: OFC-0818

 

 Γνώσεις, εκπαίδευση και δεξιότητες

 • Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση με εξαγωγική δραστηριότητα – υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία θα πρέπει να διαθέτουν σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης ή Logistics

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Microsoft ή Libre Office

 • Επιθυμητή η γνώση SAP ERP

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση της αποθήκης μέσω του συστήματος ERP (SAP) και σχετικές καταχωρήσεις

 • Τιμολόγηση και έκδοση σχετικών παραστατικών

 • Επικοινωνία μέσω email και τηλεφώνου με πελάτες και προμηθευτές Ελλάδας και εξωτερικού για θέματα logistics

 • Τήρηση σχετικών αρχείων και παροχή αναφορών στη διοίκηση

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή) και ανταγωνιστικές αποδοχές

 • Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσω για την μετάβαση στην εργασία (Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου)

 

Αποστολή βιογραφικού: 

cv@humanvalue.co

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)