Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Υπάλληλος Γραφείου με γνώση Αγγλικών & Γερμανικών

Με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης | Κωδικός Θέσης: OFC-0520

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική εμπορική επιχείρηση σε συνεχόμενη ανοδική πορεία.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της έναν υπάλληλο γραφείου που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες εισαγωγών και εξαγωγών.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Επιθυμητή εμπειρία σε θέση υποστήριξης πωλήσεων ή Logistics

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γερμανικών (υποψήφιοι χωρίς γνώση και των δύο γλωσσών δεν θα ληφθούν υπόψη)

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καταχωρήσεις παραστατικών

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή) 12:00 - 20:00 

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές 800 ευρώ

 • Η εταιρεία παρέχει ιδιωτική ασφάλεια υγείας, εξειδικευμένη εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά,  σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Ειρήνης Στρατάκη - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon