Για λογαριασμό πελάτη μας, επιχείρησης εμπορίας α' υλών για βιομηχανίες, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Υπεύθυνος Πωλήσεων Βαλκανίων
Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: BLS-0119

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται α' ύλες για βιομηχανές, με εκτεταμένο πελατολόγιο στην Ελλάδα και και σημαντική διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει ένα στέλεχος που θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη των πωλήσεων στα Βαλκάνια, μέσα από επαφές και τακτική επικοινωνία με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διεθνείς πωλήσεις

 • Δυναμικός και εξωστρεφής χαρακτήρας, με πολύ καλές επικοινωνιακές ικανόιτητες

 • Πολύ καλές οργανωτικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες

 • Δυνατότητα και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Σπουδές, οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - γνώση Βαλκανικών γλωσσών (ιδανικά Σερβικών ή Ρουμάνικων) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 • Διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια – περίπου 4 με 5 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός και bonus επίτευξης στόχων), εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop

 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, σε ένα δυναμικό περιβάλλον με δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών

 

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά, ιδανικά σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon