Για λογαριασμό πελάτη μας, επιχείρησης εμπορίας α' υλών για βιομηχανίες, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Πωλητής Β2Β για Β. Ελλάδα

Με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης | Κωδικός Θέσης: ΝGS-0519

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική εταιρεία που εμπορεύεται α' ύλες για βιομηχανίες, με εκτεταμένο πελατολόγιο στην Ελλάδα και πολύ μεγάλη διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει έναν πωλητή για την Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών και την ανάπτυξη των πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του.

Η θέση έχει ως έδρα τις εγκαταστάσεις στις εταιρείες στο Καλοχώρι, όπου βρίσκονται οι κεντρικές αποθήκες. Ο κάτοχος της θέσης αρχικά θα εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες (πωλήσεις Business-to-Business) που παραλαμβάνουν τα προϊόντα της εταιρείας από τις αποθήκες και θα εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια και δελτία αποστολής.  Στον χώρο υπάρχει αποθηκάριος που ασχολείται με φορτώσεις και άλλα διαδικαστικά ζητήματα.

 

Μετά τους πρώτους έξι μήνες εκπαίδευσης πάνω στο αντικείμενο, θα αρχίσει να επισκέπτεται περιστασιακά πελάτες στην ευρύτερη περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης για πωλήσεις, διαχείριση προβλημάτων και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία 3 ετών σε πωλήσεις, ιδανικά σε βιομηχανικό προϊόν

 • Δυναμικός και εξωστρεφής χαρακτήρας, με πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες

 • Πολύ καλές οργανωτικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες

 • Δυνατότητα και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Σπουδές, οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ

 • Διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός και bonus επίτευξης στόχων), εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop

 • Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, σε ένα δυναμικό περιβάλλον με δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών

 

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά, σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon