Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Χειριστής Μηχανών Κυματοειδούς Χάρτου

Με έδρα την τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς (Σταυροχώρι)| Κωδικός Θέσης: MOP-0419

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική βιομηχανία με εκταταμένο δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και ηγετική θέση στην αγορά.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό παραγωγής, που θα μπορέσει να ενταχθεί άμεσα στην παραγωγική διαδικασία

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου

  • Σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση

  • Εργατικότητα και εστίαση στην ποιοτική εργασία

  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Λοιπές Πληροφορίες

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με την εμπειρία του υποψηφίου 

  • Ωράριο: Τρεις κυλιόμενες βάρδιες

 

 

Αποστολή βιογραφικού: 

mop.cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon