Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής εμπορικής επιχείρησης βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Junior Logistics Officer

Με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: LOGO-0919

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανικά υλικά, με εκτεταμένο πελατολόγιο στην Ελλάδα και μεγάλη διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες εισαγωγών και εξαγωγών και παρακολούθησης της αποθήκης.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Μικρή εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα Logistics ή εταιρεία Forwarding 

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (ιδίως Excel) - επιθυμητή η γνώση χειρισμού ERP

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης ή Logistics

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές 900 - 1.000 Ευρώ

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Η εταιρεία παρέχει προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα επιχείρηση

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Αγγλικά,  σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon