Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής εμπορικής επιχείρησης με μεγάλο όγκο εισαγωγών και εξαγωγών, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Logistics Officer

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: LOGO-0519

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανικά υλικά, με εκτεταμένο πελατολόγιο στην Ελλάδα και μεγάλη διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες εισαγωγών και εξαγωγών.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα Logistics ή εταιρεία Forwarding 

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Η γνώση Ιταλικών, Ισπανικών ή Βουλγαρικών θα ληθφεί ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη

     (Υποψήφιοι με πολύ καλή γνώση των παραπάνω γλωσσών μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ακόμα κι αν δεν διαθέτουν προϋπηρεσία)

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (ιδίως Excel) - επιθυμητή η γνώση χειρισμού ERP

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης ή Logistics

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Η εταιρεία παρέχει προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά,  σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)