Για λογαριασμό πελάτη μας, εμπορικής επιχείρησης βιομηχανικών υλικών, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Υπάλληλος Τμήματος Logistics με πολύ καλή γνώση Γαλλικών

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: LOG-0220

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική επιχείρηση η οποία, στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της έναν υπάλληλο που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες του τμήματος Logistics.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Επιθυμητή εμπειρία σε θέση Logistics ή την εξυπηρέτηση πελατών

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλή γνώση Γαλλικών

     Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (ιδίως Excel) - επιθυμητή η γνώση χειρισμού ERP

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Υποψήφιοι με ενδιαφέρον για τα Logistics καθώς και πολύ καλή γνώση των Γαλλικών και Αγγλικών μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ακόμα κι αν δεν διαθέτουν προϋπηρεσία

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καταχωρήσεις παραστατικών

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 - 19:30)

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές από 800 Ευρώ, ανάλογα με την εμπειρία

 • Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά,  σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon