Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής εμπορικής επιχείρησης βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Logistics Coordinator 

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: LOG-0120

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανικές πρώτες ύλες, με εκτεταμένο διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει ένα στέλεχος που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Logistics σε ένα εύρος σχετικών εργασιών.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα Logistics ή εταιρεία Forwarding (κατά προτίμηση ναυτιλιακή)

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών (απαιτείται καθημερινή χρήση στην εργασία)

 • Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής 

 • Δυνατότητα και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και την εξυπηρέτηση πελατών

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου - συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως ναυτιλιακές)

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με την εμπειρία του κατάλληλου υποψηφίου

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Η εταιρεία παρέχει προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα επιχείρηση

 

Αποστολή βιογραφικού (σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)