Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Junior Logistics Officer | French-Speaking

Με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: LOF-0820

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανικά υλικά σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες εισαγωγών και εξαγωγών και παρακολούθησης της αποθήκης.  Ο κάτοχος της θέσης θα συνεργάζεται τόσο με την μητρική εταιρεία, όσο και με την ελληνική θυγατρική.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Μικρή εμπειρία ή πρακτική άσκηση σε οργανωμένο τμήμα Logistics ή εταιρεία Forwarding 

 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών  (βιογραφικά χωρίς γνώση Γαλλικών δεν θα ληφθούν υπόψη)

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης ή Logistics

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές 900 - 1.000 Ευρώ

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Η εταιρεία παρέχει προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα επιχείρηση

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Αγγλικά,  σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon