Για λογαριασμό πελάτη μας, εμπορικής επιχείρησης βιομηχανικών υλικών, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Υπάλληλος Γραφείου - Logistics Booking Department

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: LBD-0819

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη με εκτεταμένη διεθνή δραστηριότητα.   Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της έναν υπάλληλο γραφείου που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες εισαγωγών και εξαγωγών.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Επιθυμητή εμπειρία σε θέση υποστήριξης πωλήσεων ή Logistics

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης (επιθυμητό μεταπτυχιακό στα Logistics)

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (ιδίως Excel) - επιθυμητή η γνώση χειρισμού ERP

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καταχωρήσεις παραστατικών

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Ωράριο: 10:30 - 19:00 (περιλαμβάνει διάλειμμα 30 λεπτών)

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές από 800 έως 950 ευρώ, ανάλογα με την εμπειρία

 • Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά,  σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)