Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Υπάλληλος Λογιστηρίου
Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: JAC-0720

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανικά υλικά, με εκτεταμένο πελατολόγιο στην Ελλάδα και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του Λογιστηρίου ένα άτομο που θα ασχοληθεί με ένα εύρος λογιστικών εργασιών.   

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καταχώρηση παραστατικών και αρχειοθέτηση διαφόρων εγγράφων

 • Ηλεκτρονικές πληρωμές και διάφορες υποστηρικτικές εργασίες στο τμήμα του Λογιστηρίου

 • Εξωτερικές εργασίες (Εφορία, Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες), μία φορά την εβδομάδα με εταιρικό αυτοκίνητο

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πτυχίο Οικονομικών - Λογιστικής κατεύθυνσης

 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel and Word

 • Εμπειρία σε χρήση ERP, ιδανικά SAP

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικότητα

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Η εταιρεία παρέχει

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με όλα τα σύγχρονα εργαλεία εργασίας

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Ωράριο 09:00 - 17:00

 • Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να μετακινείται με δικό του μεταφορικό μέσο από και προς την εργασία

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά,  σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Ειρήνης Στρατάκη - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)