Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Υπάλληλος Back Office Πωλήσεων

(Internal Sales Operator)

Με έδρα την τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς (Σταυροχώρι)| Κωδικός Θέσης: ISOP-0419

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική βιομηχανία με εκταταμένο δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και ηγετική θέση στην αγορά.  Αναζητά ένα άτομο που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες reporting των πωλήσεων καθώς και την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων πωλήσεων. 

Κύριες αρμοδιότητες

 • Καταχώρηση παραγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας

 • Επεξεργασία στοιχείων πωλήσεων και έκδοση reports προς τον Country Sales Manager και τη μητρική εταιρεία

 • Συνεργασία με τη Διεύθυνση Παραγωγής για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των παραγγελιών

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου

 • Σχετική εμπειρία ενός έτους σε θέση Back Office πωλήσεων

 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξίοτητές

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ - εμπειρία σε εφαρμογή ERP

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης

Λοιπές Πληροφορίες

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές από 900 έως 1.000 Ευρώ, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Ευέλικτο ωράριο: 08:00 - 16:00 (μετακίνηση με μεταφορικό μέσο του εργαζόμενου) ή 06:30 - 14:45 (μετακίνηση με εταιρικό λεωφορείο)

 

 

Αποστολή βιογραφικού (σε μορφή PDF): 

isop.cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon