Για λογαριασμό πελάτη μας, εμπορικής επιχείρησης με μεγάλο όγκο εισαγωγών,

επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση::

 

Υπάλληλος Τιμολόγησης
 

Με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: INV-0918

 

 Γνώσεις, εκπαίδευση και δεξιότητες

 • Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά αντίστοιχη θέση ή σε οργανωμένο λογιστήριο

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης

 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Microsoft Office

 • Γνώση χειρισμού Entersoft ERP

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Λήψη & καταχώρηση παραγγελιών

 • Τιμολόγηση (επιστροφές, τριγωνικές πωλήσεις, πιστωτικά/χρεωστικά σημειώματα)

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

 • Γραμματειακή υποστήριξη πωλήσεων

 • Προετοιμασία, έλεγχος & συμφωνία παραστατικών

 • Αρχειοθέτηση

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή)

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με την εμπειρία

 

Αποστολή βιογραφικού: 

cv@humanvalue.co

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon