Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση::

 

Invoicing & Credit Control Specialist
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη |
Κωδικός Θέσης: INV-0920

 

Γενικά για τη θέση​

 

​Ο πελάτης μας είναι εμπορική επιχείρηση, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό. Αναζητά ένα στέλεχος λογιστηρίου, με εμπειρία σε τιμολογήσεις, ασφάλειες πιστώσεων, έλεγχο υπολοίπων και reports στον Chief Finance Officer.

 

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψήφιου

  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένη Οικονομική Διεύθυνση 

  • Γενικές γνώσεις λογιστικής και λογιστική αντίληψη

  • Εμπειρία στη χρήση ERP

  • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

  • Γνώση διαδικασιών ΦΠΑ 

  • Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel

  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Η εταιρεία παρέχει

  • Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

  • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

  • Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας

 

 

Σημαντικό: Πριν την αποστολή του βιογραφικού σας, βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε την εξειδικευμένη εμπειρία που ζητείται 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά και σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.  Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)