Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

International Sales Executive

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: INS-0819

 

Γενικά για τη θέση

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική εταιρεία που εμπορεύεται βιομηχανικές πρώτες ύλες.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιθυμεί να προσλάβει ένα στέλεχος που θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη διεθνών αγορών, κατά κύριο λόγο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μέσα από επικοινωνία και επισκέψεις σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις υφιστάμενων και δυνητικών πελατών. 

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Η θέση απαιτεί ένα άτομο δυναμικό, με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη 

 • Ιδανικά, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση - υποψήφιοι χωρίς εμπειρία σε διεθνείς πωλήσεις, αλλά με ενδιαφέρον για το αντικείμενο και όρεξη για δουλεία και επαγγελματική εξέλιξη, μπορούν επίσης να στείλουν το βιογραφικό τους

 • Σπουδές τεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

 • Άριστη γνώση Αγγλικών, η γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 • Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής (MS Office / ERP)

 • Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στο εξωτερικό 

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός και bonus επίτευξης στόχων), ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση

 

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά, σε μορφή PDF), αναφέροντας τον κωδικό INS-0819: 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon