Για λογαριασμό πελάτη μας, επώνυμης επιχείρησης με γραφεία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Imports Specialist

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: IMP-0419

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και προϊόντα από Ευρώπη και Ασία και τα διαθέτει σε ένα εκτεταμένο δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα (πωλήσεις Business to Business).  Αναζητά ένα άτομο που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες εισαγωγών και θα επικοινωνεί σε τακτική βάση με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες (κυρίως εκτελωνιστές) για την τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις εισαγωγές. 

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πολύ καλή γνώση διαδικασιών εισαγωγών από Τρίτες Χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office, ιδιαίτερα του Excel

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο είναι απαραίτητη.  Η γνώση άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί

 • Δυναμική προσωπικότητα, με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη

 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης και καθορισμού προτεραιοτήτων στην εργασίας

 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό για επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (περίπου 3 με 4 ταξίδια ετησίως)

Λοιπές Πληροφορίες

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση

 

 

Αποστολή βιογραφικού (σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon