Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στο χώρο των βιομηχανικών α΄ υλών, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση για τα κεντρικά γραφεία της Ελλάδας:

 

International Business Developer

με πολύ καλή γνώση Γερμανικών
 

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: IDB-0918

 

Γενικά για τη θέση

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εμπορεύεται πλαστικό για βιομηχανική χρήση.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιθυμεί να προσλάβει ένα στέλεχος που θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη διεθνών αγορών, κατά κύριο λόγο στις Γερμανόφωνες χώρες, μέσα από επικοινωνία και επισκέψεις σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις υφιστάμενων και δυνητικών πελατών. 

 

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

  • Η θέση απαιτεί ένα άτομο δυναμικό, με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. 

  • Λόγω της φύσης των προϊόντων είναι απαραίτητες σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης - ιδανικά πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού.   Υποψήφιοι χωρίς σχετικές σπουδές, αλλά με σχετική εμπειρία (ιδανικά στον χώρο των πλαστικών)  μπορούν επίσης να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

  • Η πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλικών είναι απαραίτητη.  Υποψήφιοι που δεν γνωρίζου πολύ καλά και τις δύο γλώσσες δεν θα ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη θέση.

  • Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στο εξωτερικό – περίπου 10 ημέρες κάθε μήνα.

 

Λοιπές Πληροφορίες

  • Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός και bonus επίτευξης στόχων), ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

  • Παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση.

 

 

Αποστολή βιογραφικού (σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon