Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Τεχνίτης Μηχανολογικής Συντήρησης

Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: ENG-1120

 

Γενικά για τη θέση​

​Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική βιομηχανική επιχείρηση, με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά στο αντικείμενο της.  Αναζητά ένα τεχνίτη μηχανολογικής συντήρησης πλήρους απασχόλησης με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον. Αναζητούμε ένα οργανωτικό άτομο με εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία βαρέως μηχανολογικού εξοπλισμού, έχοντας παράλληλα μεθοδικότητα, συνέπεια και ακρίβεια κατά την διεκπεραίωση των καθηκόντων του.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης, ιδανικά Μηχανολόγου

 • Βεβαίωση αναγγελίας (τεχνολογικού τομέα) εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για αποφοίτους ΤΕΙ, ή άδεια τεχνίτη μηχανικού 1ης βαθμίδας, ή άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης Βαθμίδας, ή Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης βαθμίδας, 2ης ειδικοτητας (Βιομηχανίες) για αποφοίτους τεχνικών σχολών

 • Γνώση Αγγλικών και Η/Υ

 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα

 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Μικρές ή μεγάλες συντηρήσεις και επισκευές στον εξοπλισμό και στα συστήματα του εργοστασίου

 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και τη βελτίωση  του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και στο σχεδιασμό νέων συστημάτων

 • Συμμετοχή στην υποστήριξη προγράμματος και μηχανολογικής συντήρησης

Η εταιρεία παρέχει

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές

 • Μεταφορά από και προς το εργοστάσιο

 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής

 • Ελαφρύ γεύμα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας

 • Εθιμοτυπικά δώρα Χριστούγεννα, Πάσχα

 

Αποστολή βιογραφικού (μορφή PDF) αναφέροντας τον κωδικό ENG-1120

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Αναστασίας Αθανασιάδου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon