Για λογαριασμό της πολυεθνικής εταιρείας Smurfit Kappa Hellas, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση με τίτλο,

 

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς (Σταυροχώρι) |
Κωδικός Θέσης: ELC-1120

 

Γενικά για την εταιρεία και τη θέση

Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική βιομηχανία κατασκευής χάρτινων συσκευασιών, με εκτεταμένο δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και ηγετική θέση στην αγορά.  Αναζητά έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής και των εγκαταστάσεων.

Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου

  • Σχετικό πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία

  • Γνώση Αγγλικών ή/και Γερμανικών και σχετικής ορολογίας

 

Παροχές

  • Έλεγχος γραμμής παραγωγής

  • Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών γραμμής παραγωγής

  • Συντήρηση γραμμής παραγωγής​

  • Έλεγχοι στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Λοιπές Πληροφορίες

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές

  • Μεταφορά με εταιρικό λεωφορείο από και προς την εργασία (Θεσσαλονίκη-Κιλκίς)​

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά, αναφέροντας τον κωδικό ELC-1120): 

cv.el@humanvalue.co

 

Υπόψη Αναστασίας Αθανασιάδου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

Smurift Kappa Logo.png