Για λογαριασμό πελάτη μας, αναζητούμε

Senior Developers

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη
Οι θέσεις

1. Senior Software Developer

2. iOS Developer

3. Full Stack Web Developer

4. Android Developer

Developer Pair Programming.jpg
Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή θέσεων
Γενικές Πληροφορίες
  • Πολυεθνική εταιρία ανάπτυξης λογισμικού

  • Κεντρικά γραφεία Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη

  • Επίσημη γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά

  • Start-Up mentality

  • Μηνιαίες μικτές αποδοχές από 2.500 Ευρώ

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος

Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

6932 460 725 (Viber & WhatsApp)

t.panagiotopoulos@humanvalue.co

Linkedin-Logo.png