Για λογαριασμό πελάτη μας, επώνυμης αλυσίδας εστιατορίων στην Κύπρο, επιθυμούμε να καλύψουμε τις παρακάτω θέσεις για τη θερινή σεζόν:

 

Μάγειρες & Σερβιτόροι - Εποχιακή Απασχόληση


 

Η Εταιρεία

 

Η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερα από 100 εστιατόρια σε όλη την Κύπρο και απασχολεί περισσότερα από 2.500 εργαζόμενους.  

 

Προσόντα

 

 • Σχετική προϋπηρεσία 2-3 ετών (ή σχετικές σπουδές για τους μάγειρες)

 • Επιθυμητή η γνώση αγγλικών

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας
  σε περιβάλλον ομάδας

 • Ευχάριστη προσωπικότητα

 

Συνθήκες εργασίας και παροχές

 

 • Παροχή πλήρους εκπαίδευσης

 • Δωρεάν διαμονή

 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης στην Κύπρο

 • Εκπτωτική κάρτα για τα εστιατόρια του ομίλου

 • Γεύμα εν ώρα εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: cyprus.cv@humanvalue.co 


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες ίσων ευκαιριών

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon