Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε τις παρακάτω θέσεις:

Χειριστές Κλαρκ (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) και Ασπρόπυργος Αττικής | Κωδικός Θέσης: CLW-1020

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία διεθνών μεταφορών, με ηγετική θέση στον χώρο.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της αποθήκης χειριστές κλαρκ για τις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και τον Ασπρόπυργο Αττικής.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

  • Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα αποθήκης 

  • Γνώση χειρισμού κλαρκ - Δίπλωμα χειριστή θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

  • Συνέπεια και εργατικότητα

  • Επιθυμητό επαγγελματικό δίπλωμα Γ' Κατηγορίας

Λοιπές Πληροφορίες

  • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

  • Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να μετακινείται με δικό του μεταφορικό μέσο από και προς την εργασία

 

Αποστολή βιογραφικού: 

clark.cv@humanvalue.co

Υπόψη κ. Αναστασίας Αθανασιάδου

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon