Για λογαριασμό πελάτη μας,εμπορικής επιχείρησης με ισχυρή θέση στην Ελλάδα  και μεγάλο όγκο εξαγωγών, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Χειριστής Κλαρκ 
Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: CLW-0719

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανικά υλικά, με εκτεταμένο πελατολόγιο στην Ελλάδα και μεγάλη διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της αποθήκης έναν χειριστή κλαρκ.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

  • Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα αποθήκης 

  • Γνώση χειρισμού κλαρκ (η άδεια χειριστή δεν είναι απαραίτητη)

  • Συνέπεια και εργατικότητα

Λοιπές Πληροφορίες

  • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

  • Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να μετακινείται με δικό του μέσο από και προς την εργασία

 

Αποστολή βιογραφικού: 

clark.cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon