Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Χειριστής Κλαρκ για Μεταφορική Εταιρεία
Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: CLW-0220

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία διεθνών μεταφορών, με ηγετική θέση στον χώρο.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της αποθήκης έναν χειριστή κλαρκ.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

  • Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα αποθήκης 

  • Γνώση χειρισμού κλαρκ 

  • Συνέπεια και εργατικότητα

Λοιπές Πληροφορίες

  • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

  • Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να μετακινείται με δικό του μεταφορικό μέσο από και προς την εργασία

 

Αποστολή βιογραφικού: 

clark.cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Ειρήνης Στρατάκη - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon