Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής εμπορικής επιχείρησης βιομηχανικών υλικών, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Υπάλληλος Back Office με Γνώση Ισπανικών
(Απογευματινή Βάρδια)

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: BOS-1120

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία με εκτεταμένη διεθνή δραστηριότητα.   Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της έναν υπάλληλο γραφείου που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες εισαγωγών και εξαγωγών σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.  Πρόκειται για θέση σε εμπορική επιχείρηση - όχι Call Center.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Πολύ καλή γνώση Ισπανικών 

 • Επιθυμητή εμπειρία σε θέση υποστήριξης πωλήσεων ή Logistics 

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης 

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση και βάσει προθεσμιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καταχωρήσεις παραστατικών

 • Συντονισμός μεταφορικού έργου

 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν παραγγελίες 

 • Τήρηση σχετικών αρχείων 

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Ωράριο: 16:00 - 24:00 

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Μηνιαίες μικτές αποδοχές από 950 έως 1.150 ευρώ, ανάλογα με την εμπειρία

 • Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά, σε μορφή PDF) αναφέροντας τον κωδικό BOS-1120: 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon