Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Υπάλληλος Back Office - Τμήμα Logistics 

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη  (Περιοχή COSMOS) | Κωδικός Θέσης: BOF-0820

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται α' ύλες για βιομηχανίες, με σημαντική διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες του τμήματος Logistics.

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε οργανωμένο τμήμα Logistics ή μεταφορική εταιρεία

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

 • Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ιδανικά με εξειδίκευση στα Logistics

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Εξωστρεφής προσωπικότητα, με δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με πελάτες (γραπτή και προφορική - κυρίως στα Αγγλικά) για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τις παραγγελίες τους

 • Καταχώρηση παραστατικών και συνοΣυνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Καθαρές αποδοχές από 650 έως 750 Ευρώ ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία

 • Η εταιρεία παρέχει προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα αξιοκρατικό και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά, ιδανικά σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon