Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στο χώρο των βιομηχανικών α΄ υλών, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση για το γραφείο της Αθήνας:

 

Back Office Specialist

Με έδρα την Αθήνα (στάση μετρό Κατεχάκη) | Κωδικός Θέσης: BOF-0519

 

Γενικά για τη θέση​

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται α' ύλες για βιομηχανίες, με εκτεταμένο πελατολόγιο στην Ελλάδα και και σημαντική διεθνή δραστηριότητα.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο που θα ασχοληθεί με τις υποστηρικτικές εργασίες του υποκαταστήματος και την εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών (μέσω τηλεφώνου και email).

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (υποστήριξη πωλήσεων ή / και Logistics)

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ιδανικά οικονομικής κατεύθυνσης

 • Πελατοκεντρική αντίληψη

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια

 • Εξωστρεφής προσωπικότητα, με δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με πελάτες για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τις παραγγελίες τους

 • Συνεργασία με τα στελέχη πωλήσεων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

 • Τήρηση σχετικών αρχείων και παροχή αναφορών στη διοίκηση

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (8ωρο, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 • Αρχικές μηνιαίες μικτές αποδοχές από 900  έως 1.100 Ευρώ ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία

 • Η εταιρεία παρέχει προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά, ιδανικά σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon