Για λογαριασμό πελάτη μας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

Βοηθός Λογιστή (Βιβλία Γ' Κατηγορίας)

Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: ACC-0319

 

Γενικά για τη θέση​

 

​Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική εμπορική επιχείρηση (A.E.) με οργανωμένη Οικονομική Διεύθυνση.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της αναζητά έναν Βοηθό Λογιστή που θα ασχοληθεί με ένα εύρος λογιστικών και υποστηρικτικών εργασιών, όπως:

 

 • Καταχωρήσεις παραστατικών (τιμολόγια αγορών, πωλήσεων, δαπανών, εισπράξεων, πληρωμών κ.ο.κ.)

 • Συμφωνίες καρτελών πελατών / προμηθευτών / πιστωτών

 • Συστημική παρακολούθηση αποθήκης (καρτέλες, διακινήσεις, στατιστικά, υπόλοιπα ειδών)

 • Κοστολογήσεις εισαγωγών
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 • Τιμολόγηση

 • Αρχειοθετήσεις παραστατικών

 • Διεκπεραίωση καθημερινών λογιστικών εργασιών​​

 

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 

​Προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντα του, ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να οργανώνει αποτελεσματικά τον χρόνο του για να διαχειριστεί τον φόρτο εργασίας, να διαθέτει λογιστική αντίληψη και να λειτουργεί μεθοδικά και με εστίαση στην λεπτομέρεια. Η διάθεση για μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη είναι επίσης σημαντική.

 

 

Τυπικά προσόντα και γνώσεις

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας (βιβλία Γ'  κατηγορίας)

 • Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ

 • Εμπειρία στη χρήση ERP, ιδανικά του Pylon της EpsilonNet

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel και Word

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο - απαιτείται καθημερινή χρήση

Επιθυμητά πρόσντα που θα ληθφούν σοβαρά υπόψη

 • Γνώσεις διαδικασιών εκτελωνισμού

 • Γνώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών και τριγωνικών πωλήσεων

Παροχές Εταιρείας

 • ​Μηνιαίες μικτές αποδοχές 800 - 1.000 Ευρώ, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με όλα τα σύγχρονα εργαλεία εργασίας

 

 

Αποστολή βιογραφικού (αποκλειστικά στα Ελληνικά και ιδανικά σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon