Για λογαριασμό πελάτη μας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση::

 

Λογιστής για Εμπορική Επιχείρηση (Βιβλία Γ' Κατηγορίας)
Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη |
Κωδικός Θέσης: ACC- 1119

 

Γενικά για τη θέση​

 

​Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική εμπορική επιχείρηση, με μεγάλο όγκο εισαγωγών και εξαγωγών και οργανωμένη Οικονομική Διεύθυνση.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της αναζητά έναν Λογιστή που θα ασχοληθεί με ένα εύρος λογιστικών εργασιών.

 

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 

​Προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντα του, ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να οργανώνει αποτελεσματικά τον χρόνο του για να διαχειριστεί τον φόρτο εργασίας, να διαθέτει λογιστική αντίληψη και να λειτουργεί μεθοδικά και με εστίαση στην λεπτομέρεια. Η διάθεση για μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη είναι επίσης σημαντική.

 

Τυπικά προσόντα

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας (βιβλία Γ'  κατηγορίας)

 • Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ

 • Εμπειρία στη χρήση ERP, ιδανικά του Pylon της EpsilonNet

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel και Word

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο - απαιτείται καθημερινή χρήση

 • Γνώσεις διαδικασιών εκτελωνισμού θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν, αλλά δεν είναι απαραίτητες

Η εταιρεία παρέχει

 • ​Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με όλα τα σύγχρονα εργαλεία εργασίας

 

 

Αποστολή βιογραφικού (αποκλειστικά στα Ελληνικά και σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon