Για λογαριασμό πελάτη μας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση::

 

Βοηθός Λογιστή
Με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη |
Κωδικός Θέσης: AAC-0920

 

Γενικά για τη θέση​

 

​Ο πελάτης μας είναι πολυεθνική εμπορική επιχείρηση, με βιβλία Γ' Κατηγορίας και οργανωμένη Οικονομική Διεύθυνση.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της αναζητά έναν Βοηθό Λογιστή που θα ασχοληθεί με ένα εύρος λογιστικών εργασιών, με εστίαση στις καταχωρήσεις και λογιστικές συμφωνίες.  

 

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψήφιου

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας (βιβλία Γ'  κατηγορίας) ή σε μεγάλο λογιστικό γραφείο

 • Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ

 • Εμπειρία στη χρήση ERP, ιδανικά του Pylon της EpsilonNet

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel και Word

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο - απαιτείται καθημερινή χρήση

 • Γνώσεις διαδικασιών μισθοδοσίας θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Η εταιρεία παρέχει

 • ​Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με όλα τα σύγχρονα εργαλεία εργασίας

 

 

Αποστολή βιογραφικού (στα Ελληνικά ή Αγγλικά και σε μορφή PDF): 

cv@humanvalue.co

 

Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.  Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών

 

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)

© 2021 by Human Value.  All rights reserved.

 • LinkedIn App Icon
 • Facebook App Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter App Icon