Δείτε τι εικόνα δίνετε σε έναν πιθανό εργοδότη και προετοιμαστείτε κατάλληλα

Τα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται από όλο και περισσότερες εταιρείες στη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

 

Σας δίνουμε την ευκαιρία να δείτε πρώτοι την εικόνα σας όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από ένα τέτοιο τεστ και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, τόσο για μία αντίστοιχη δοκιμασία, όσο και για τη συνέντευξη.

 

Τα τεστ που χρησιμοποιούμε μετρούν μία ευρεία γκάμα χαρακτηριστικών, όπως προσωπικότητα, ταίριασμα με διάφορες θέσεις, δυνατότητες ανάπτυξης και άλλα.

© 2020 by Human Value.  All rights reserved.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter App Icon